Zašto investirati?
 14.06.2016

O projektu

Procijenjena vrijednost potrebnih ulaganja za čitavu investiciju iznosi 40 milijuna kuna i podijeljen je u 11 faza građenja. U razdoblju od osnivanja, odnosno završetkom otkupa 20 ha zemljišta i dobivanjem lokacijske dozvole riješena je komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom i priključak na struju. Iznos udjela budućeg vlasnika može biti preko 75%, te također postoji mogućnost izmjene projekta.

Zahvat je podijeljen na slijedeće funkcionalne cjeline i za svaku od ovih cjelina investitor može zatražiti zasebnu građevinsku dozvolu s time da su prva i druga faza riješene, a treća je djelomično rješena.

 • Fazu 1: Premještanje odnosno kabliranje dalekovoda u zoni prilaza aerodroma (u smjeru okomito na uzletno sletnu stazu)
 • Fazu 2: Prilazna cesta aerodromu s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 1 etapa
 • Faza 3: Aerodrom s travnatom pistom, stazom za vožnju, stajanka 1 etapa i ograda - djelomično
 • Faza 4: Prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom, 2 etapa
 • Faza: 5: Hangar
 • Faza 6: Kontrolni toranj- djelomično
 • Faza 7: Trafostanica 10(20)70,4 kV
 • Faza 8: Hangar 2
 • Faza 9: Hangar 3 i spojni dio između hangara, stajanke 2 etapa
 • Faza 10: Istakalište goriva
 • Faza 11: Asfaltna kolnička konstrukcija uzletno sletne staze i staze za vožnju

Do sada su ishođeni sljedeći dokumenti:

 • Idejno rješenje
 • Lokacijska dozvola
 • Izrada naputka o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo
 • Odobrenje za uporabu aerodroma «Zabok-Gubaševo» (LDZK) operatoru aerodroma KZA d.o.o.
 • Dodijeljen ICAO kod
 • Aerodrom LDZK uvršten je na popis registriranih aerodroma u RH dana 2013 godine
 • Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije  izdala je dozvolu za uporabu radio frekvencijskog spektra
 • S HKZP d.o.o. potpisan Operativni sporazum o postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra oblasne kontrole Zagreb
 • Dobivena građevinska dozvola za II Fazu, 1 etapa.

Uporaba aerodroma ZABOK - Gubaševo  ograničena je na nekomercijalne operacije, te za školovanje pilota parajedrilice, jedrilice, balona, sportskih zrakoplova i padobranaca.

Letenje u zoni aerodromskog prometa aerodroma ZABOK – Gubaševo i u njegovoj okolici obavlja se u skladu s člankom 45.,dok se VFR letovi u kontroliranom zračnom prostoru obavljaju u skladu s člankom 49. Pravilnika o letenju zrakoplova.

Budući da se aerodrom ZABOK - Gubaševo nalazi u klasi „G“ zračnog prostora radio veza nije obavezna.

Lokacija

Lokacija – Aerodrom Zabok-Gubaševo se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji, 3 km u smjeru zapada od grada Zaboka, te samim time ima povoljan geoprometni položaj jer se nalazi u blizini grada Zagreba.

 

Gospodarstvo

U gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije vidljivi su pozitivni pomaci u određenim poslovnim pokazateljima kao što je kontinuirani rast izvoza i vanjskotrgovinskog suficita, udjela prihoda ostvarenih na stranim tržištima te značaj industrijske proizvodnje u gospodarstvu Županije. Prerađivačka industrija Krapinsko-zagorske županije ostvaruje gotovo polovicu ukupno ostvarenih prihoda te zapošljava skoro polovicu zaposlenih Županije i većina proizvoda prerađivačke industrije namijenjena je izvozu. Najznačajnije djelatnosti su: metaloprerađivačka industrija (proizvodnja metala, metalnih proizvoda, strojeva i uređaja), proizvodnja mineralnih proizvoda i tekstilna industrija. Trgovina na malo i veliko druga je gospodarska djelatnost Krapinsko-zagorska županije. Značajne djelatnosti su još: građevinarstvo, djelatnost promet i veza te turizam.

Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije pretežito je izvozno orijentirano te ostvaruje pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene. Tvrtke sa područja Županije ostvaruju 32,9% ukupnih prihoda na stranim tržištima, dok prosječno poduzetnici na razini Hrvatske ostvaruju 17,4% ukupnih prihoda od prodaje roba i usluga na stranim tržištima. Na području Županije postoji 31 poslovna zona, od kojih je 11 aktivnih: Zabok, Veliko Trgovišće, Krapina, Oroslavje, Bedekovčina, Pregrada, Klanjec, Zlatar Bistrica, Konjščina, Kumrovec i Sv.K.Začretje.

Upravna podjela, stanovništvo, gospodarstvo, infrastruktura...

Profil Krapinsko - zagorske županije

Baza infrastrukturno - turističkih projekata Krapinsko - zagorsko županije

Baza projekata

Portal za poslovne zone i ključne informacije za investitore

Poslovne zone

Turizam

Bogata kulturno-povijesna baština kao što je Muzej krapinskih neandertalaca, dvorac Trakošćan, te mnoštvo dvoraca i kurija u blizini, kvalitetni termalni izvori Krapinske Toplice, Tuheljske Toplice, Terme Jezerčica i drugi, te odlična gastronomska ponuda. Ako biste tražili mjesto za život primjeren čovjeku, mimo industrijskih i urbanih sklopova svijeta u kojem živimo, zacijelo biste među mnogima odabrali Zagorje. Oaza je to sačuvane prirode, zelenila, čistoga zraka i blagih i zdravlju ljekovitih voda. Kulturno nasljeđe feudalizma na ovom području označava sklad arhitekture mnoštva burgova i dvoraca sa idiličnošću prirode.

Oaza sačuvane prirode, zelenila, čistog zraka i blagih i zdravlju ljekovitih voda

Slikovita priroda

Čuveno termalno lječilište - Krapinske Toplice. Ljekovita svojsta vode temelj su razvijene ponude zdravstvenog turizma.

Termalni izvori

Mnoštvo dvoraca, kurija, sakralnih spomenika i zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Kulturna baština

Odlična gastronomska ponuda

Hrana i vino
Zdravlje

Za bijeg od stvakodnevne rutine i obaveza preporučamo program koji će Vam napuniti baterije.

Aktivni odmor

Događanja

Aerodrom u suradnji sa ostalim institucijama organizira brojna godišnja događanja uključujući padobranstvo, paragliding, jedriličarstvo, modelarstvo, mikrolako letenje i dr. Više


Zadnja promjena: 10.04.2019. u 11:24 sati | Prikazano 5466 puta